SCB Kanner Fuesparty

12th February 2024

club logo

SC Bettembourg

La Commission des Jeunes vum SCB , hatt Rdvgigëschter fir op hire Kannerfuesbal mat Tombola, Leckereien a gudder Musek.Ee grousse Merci dem DJ Marc.-> Foto Album

image